Призначення: Перетворювач ППС.2-DР

    Перетворювачі призначені для перетворення перепаду тиску в кодовий сигнал за HART-протоколом обміну даними, а також виконання інших функцій (при окремому замовленні):

  • перетворення фізичної величини в комплекті з одним із перетворювачів ППС.3;
  • перетворення сигналів замикання механічних контактів або електронних ключів;
  • реєстрації виходу значень параметрів за встановлені межі (технологічні мітки) та повернення їх у встановлені межі;
  • виконання обчислень за заданим алгоритмом;
  • формування та зберігання в пам'яті архівних даних;
  • захисту від несанкціонованого доступу;
  • реєстрації позаштатних ситуацій;
  • обмін даними з ППС.1, ППС.6 та ПЕОМ;
  • живлення ППС.3 і ППС.6.

Перетворювачі є вибухозахищеними, мають маркування вибухозахисту ОЕхіаІІСТ4 Х та можуть встановлюватись у вибухонебезпечних зонах. Рівень вибухозахисту, категорія вибухонебезпечної суміші та клас вибухонебезпечної зони визначається рівнем вибухозахисту бар'єрів іскрозахисту БІТП, що застосовуються з ними.

Технічні характеристики:

Діапазони перетворення - в межах від 0 до 63 кПа.

Границя основної допустимої зведеної похибки перетворення – 0,15 %; 0,25 %; 0,5 %.

Границя додаткової допустимої зведеної похибки перетворення тиску від зміни температури перетворювача – не більше 0,05 % на кожні 10 оС.

Перетворювачі мають можливість створення двох діапазонів перетворення з автоматичним їх вибором в залежності від значення вимірюваної величини.

Максимальний абсолютний тиск в мінусовій камері при перетворенні перепаду тиску – 1600 кПа.

Допустиме перевантаження при подачі тиску в одну із камер – 160 кПа.

Живлення перетворювачів, які встановлюється у вибухонебезпечній зоні, здійснюється через бар'єри іскробезпечні БІТП від перетворювачів ППС.1 (обчислювачів ОВК) або модемів ППС.5 по лінії обміну даними.