Аерологічні прилади зонди

Загальна інформація:

         Метеозо́нд або  куля-зо́нд — безпілотний аеростат, призначений для вивчення атмосфери.

        Складається з латексної або пластикової оболонки, наповненої воднем або гелієм, і підвішеного до неї контейнера з апаратурою. Прилад дозволяє вимірювати тиск повітря, вологість, температуру та інші параметри. Заміри переміщення кулі дозволяють визначати швидкість вітру на різних висотах. Інформація передається по радіозвязку на частотах 1680 МГц або 1782 МГц. Метеозонди можуть досягати висоти 30—40 км.

Детальніше: Аерологічні прилади зонди

Гідрометеопости

    Пости гідрометеорологічні автоматизовані (далі за текстом - ПГМА), призначені для забезпечення автоматизованого вимірювання, обробки, кодування, архівації і передачі гідрометеорологічної інформації.
Пости гідрометеорологічні автоматизовані призначені для:
- Перетворення рівня води, висоти та періоду хвилі, температури води, кількості та інтенсивності твердих і рідких опадів, напрямку і швидкості вітру, температури і відносної вологості повітря, барометричного тиску, температури грунту в 15 точках в кодові електричні сигнали;
- Формування і збереження в незалежній пам'яті архівних даних результатів перетворення і службової інформації і захисту від несанкціонованого доступу до них;
- Індикації, архівації і передачі гідрометеорологічної інформації в реальному часі;
- Обробки інформації вимірювальних перетворювачів з RS232 виходом фірм інших виробників, наприклад - опадомера ВОА-1, анеморумбометра МАРК-600, вимірювача каламутності та електропровідності води, вимірювача атмосферного тиску;
- Обміну даними між складовими частинами ПГМА і  пристроями верхнього рівня (ЕОМ).
- Формування телеграми "Метео" відповідно кодом КН-15 і телеграми "Шторм", згідно з документом "Вказівка по подачі екстреної (штормовий) інформації з гідрологічних постів".
         Пости складаються з вимірювальних перетворювачів і центрального контролера, структура яких може бути визначена замовником і сконфігурована на програмному рівні.

Детальніше: Гідрометеопости

Радіотедоліти

Радіотеодоліт-УЛ виконаний згідно з ТУ У 33.2-23272132-007-2006 “Комплекс радіозондування багатофункціональний Радіотеодоліт-УЛ”.

Радіотеодоліт-УЛ призначений для:

- приймання сигналів, що надходять від приладу аерологічного зондування атмосфери (надалі радіозонда);

- визначення в процесі зондування координат (вертикального кута, горизонтального кута) та дальності радіозонда;

- визначення в процесі зондування висоти та барометричного тиску на висоті знаходження радіозонда;

- визначення в процесі зондування швидкості та напрямку вітру на висоті знаходження радіозонда;

- індикації результатів зондування атмосфери і службової інформації на моніторі та роздрук їх на принтері;

- формування та зберігання в енергонезалежній пам’яті даних результатів зондування та службової інформації;

- формування та передача телеграм за кодами замовника (код КН-04, код “Слой”, код КН-20, таблиця ТАЕ 3, тощо).

Детальніше: Радіотедоліти