Система корекції об'єму природного газу лічильників газу ОВК-ЛГ.2

Система корекції призначена для корекції об’єму природного газу лічильників газу, а саме:

 • перетворення сигналів замикання „сухих контактів” лічильників газу, абсолютного тиску та Система корекції об'єму природного газу лічильників газу ОВК-ЛГ.2температури газу в кодові сигнали;
 • обчислення приведених до нормальних умов значень об’єму та об’ємної витрати природного газу;
 • формування архівів із щохвилинних, щогодинних, щодобових та щомісячних скоректованих та нескоректованих значень об’єму газу, а також із середньохвилинних, середньогодинних та середньодобових значень температури та тиску газу;
 • обчислення сумарного об’єму газу;
 • реєстрації (із зазначенням часу початку та кінця) позаштатних ситуацій;
 • реєстрації (із зазначенням часу) втручань оператора;
 • створення архівів в умовах позаштатних ситуацій;
 • реєстрації виходу параметрів (частоти замикань „сухих контактів”, тиску та температури) за встановлені межі (технологічні мітки) та повернення їх у встановлені межі;
 • автоматичної зміни часу та заповнення архівних даних при переході на “літній” та “зимовий” час;
 • захисту від несанкціонованого доступу до архівних даних та параметрів системи корекції;
 • обміну даними між системою корекції та ПЕОМ верхнього рівня;
 • відображення результатів перетворення і обчислення на дисплеї системи корекції та ПЕОМ;
 • формування та друкування звітів і протоколів роботи системи корекції з ПЕОМ.

Комплект поставки:

 • перетворювач абсолютного тиску, температури (в комплекті з ППС.3-Т) та імпульсів лічильника газу ППС.2-РА-К;
 • перетворювач температури ППС.3-Т;
 • бар’єр іскробезпечний БІТП;
 • модем ППС.5.1 (при довжині лінії зв’язку до 1 км ); 
 • програмне забезпечення для обміну даними з ПЕОМ; 
 • блок безвентильний керамічний ББК-3 (при включенні в контракт на постачання).

Примітки:

 • кількість ППС.2-РА-К та ППС.3-Т визначається числом замірних трубопроводів (лічильників газу)
 • кількість бар’єрів іскрозахисту БІТП визначається числом перетворювачів ППС.2-РА-К

Основні технічні характеристики:

 • Границя основної допустимої зведеної похибки перетворення абсолютного тиску – 0,15 %;
 • Границя основної допустимої абсолютної похибка перетворення температури - 0,25 оС;
 • Границя допустимої відносної похибки розрахунку об'єму газу в стандартних умовах – 0,02 %;
 • Граничне значення зведеної похибки корекції об’єму газу - не більше 0,5 %;
 • Тривалість циклу обчислення - не більше 1,0 сек.;
 • Число діб, на протязі яких зберігаються архівні дані на ППС.2-РА-К:
  • для погодинних архівів - 85;
  • для добових - 256;
  • для позаштатних - із розрахунку не більше 200 записів;
  • для втручання оператора - із розрахунку не більше 576 записів.
 • Глибина архівів на ПЕОМ - не обмежена;
 • СК виконує свої функції в повному обсязі з вимкненою напругою зовнішнього живлення не менше 7 діб.

 

Технічна реалізація та програмне забезпечення СК дозволяє здійснювати облік газу на двох замірних трубопроводах через один модем ППС.5.1.

Умови експлуатації:

 • температура навколишнього середовища - від -40 до +50 оС;
 • відносна вологість - до 95 % для температури +35 оС;
 • атмосферний тиск - від 84,0 до 106,7 кПа;
 • синусоїдальна вібрація частотою від 5 до 25 Гц з амплітудою вібропереміщення - до 0,1 мм;
 • напруженість зовнішнього магнітного поля частотою (50±1) Гц - не більше 400 А/м;
 • напруга живлення змінного струму частотою (50±1) Гц номінального значення 220 В з допустимими відхиленнями в діапазоні від 187 до 244 В.