Системи корекції об’єму природного газу лічильників газу

В склад системи корекції входить:

  • вимірювальні перетворювачі абсолютного тиску, температури та імпульсів лічильника газу;
  • обчислювачі об'ємної витрати та об'єму газу в стандартних умовах;
  • блоки іскрозахисту;
  • модем для обміну даними з ПЕОМ по окремо виділеній лінії зв’язку та для виходу на телефонні та GSM модеми;
  • програмне забезпечення на ПЕОМ.

Позначення і склад модифікацій систему корекції:

Позначення модифікації систем корекції

Обчислювач

Перетворювачі

Модем

Температури

Абсолютного тиску

Імпульсів  

КЗПС ОВК-ЛГ.1

ОВК-ЛГ

ППС.3-Т

ППС.2-РА-К

ППС.2-РА-К

ППС.5.1

КЗПС ОВК-ЛГ.2

-

ППС.3-Т

ППС.2-РА-К

ППС.2-РА-К

ППС.5.1

Основні технічні характеристики:

Границя допустимої відносної похибки розрахунку об'єму, зведеного до стандартних умов – не більше 0,02 %.
Границя основної допустимої зведеної похибки перетворення абсолютного тиску – 0,15 %.
Границя основної допустимої абсолютної похибки перетворення температури - 0,25 оС.
Найбільше розрахункове значення відносної похибки визначення об’єму газу, зведеного до стандартних умов:

  • не більше 1,5 % - в діапазоні змін:
  • абсолютного тиску 5:1;
  • температури навколишнього середовища та газу від мінус 30 до 50 oС;
  • при витраті газу Q > Qt та границі основної допустимої відносної похибки лічильників газу 1,0 % в діапазоні Qt < Q < Qmax л;
  • не більше 2,5 % - при витраті газу Q < Qt і границі допустимої основної похибки лічильників газу 2,0 % в діапазоні Qmin л < Q < Qt.