Система обліку природного газу КЗПС ОВК-ПГ.1

Вузол обліку природного газу призначена для обліку природного газу методом змінного перепаду тиску, а саме:

 • перетворення абсолютного тиску, перепаду тиску та температури у вихідні кодові сигнали; 

  Система обліку природного газу КЗПС ОВК-ПГ.1

 • обчислення (за перетвореними значеннями абсолютного тиску, перепаду тиску та температури) об’ємної витрати та об’єму природного газу у відповідності з "Правилами вимірювання витрати газів та рідин стандартними пристроями звуження потоку” РД50-213-80; 
 • формування архівів із щохвилинних, щогодинних, щодобових та щомісячних значень об’єму газу, а також із середньохвилинних, середньогодинних та середньодобових значень температури, тиску та перепаду тиску; 
 • конфігурування вузлів обліку, встановлення параметрів замірних трубопроводів, параметрів потоків та констант, які необхідні для розрахунку витрати, безпосередньо з обчислювача ОВК-ПГ.1 або дистанційно з ПЕОМ верхнього рівня;
 • реєстрації (із зазначенням часу початку та кінця) позаштатних ситуацій;
 • реєстрації (із зазначенням часу та внесених змін) оператором;  
 • створення архівів в умовах позаштатних ситуацій; 
 • реєстрації виходу параметрів (тиску, перепаду тиску, температури) за встановлені межі (технологічні мітки) та повернення їх у встановлені межі; 
 • автоматичної зміни часу та заповнення архівних даних при переході на “літній” та “зимовий час”; 
 • захисту від несанкціонованого доступу до архівних даних та параметрів вузла обліку; 
 • обміну даними між вузла обліку та ПЕОМ верхнього рівня; 
 • відображення результатів перетворення і обчислення на цифровому табло ОВК-ПГ.1 та дисплеї ПЕОМ;
 • формування звітів і протоколів роботи вузлів обліку та їх друкування безпосередньо із ОВК-ПГ.1 та з ПЕОМ.

     Технічна реалізація та програмне забезпечення вузла обліку дозволяє здійснювати облік газу на чотирьох замірних трубопроводах, в склад яких входять до восьми вимірювальних перетворювачів з кодовим виходом. Конфігурація вузла обліку здійснюється на програмному рівні.

Комплект поставки:

 • Обчислювач ОВК-ПГ.1;
 • Перетворювачі перепаду тиску ППС.2-DР;
 • Перетворювачі абсолютного тиску ППС.2-РА;
 • Перетворювачі температури ППС.2-Т;
 • Бар’єри іскрозахисту БІТП;
 • Модем ППС.5.1 (при довжині лінії зв’язку до 1 км);
 • Програмне забезпечення для обміну даними з ПЕОМ;
 • Блоки безвентильні керамічні ББК-3 (при включенні в контракт на постачання);
 • Блоки безвентильні керамічні ББК-5 (при включенні в контракт на постачання).

Примітки:

 • Кількість ППС.2-D Р, ППС.2-РА та ППС.2-Т визначається числом замірних трубопроводів та конфігурацією вузла обліку;
 • Кількість бар’єрів іскрозахисту БІТП визначається числом перетворювачів ППС.2.

Основні технічні характеристики вузла обліку

        Відносна похибка розрахунку об'ємної витрати природного газу у всьому діапазоні дії Правил РД-50-213-80 - не більше 0,01 %.
        Відносна похибка розрахунку об’єму природного газу - не більше 0,02 %.
        Граничне значення відносної похибки вимірювання об’ємної витрати газу в стандартних умовах - не більше 3 %, в діапазоні змін:

  • об’ємної витрати - 10:1;
  • абсолютного тиску - 4:1;
  • температури навколишнього середовища та газу від -30 до +50 oС.

Тривалість циклу обчислення для одного замірного трубопроводу - не більше 1,5 с.

Число діб, на протязі яких зберігаються архівні дані:

  • 218 діб – для вузлів обліку з 1 - го замірного трубопроводу;
  • 109 діб – для вузлів обліку з 2 – х замірних трубопроводів;
  • 78 діб - для вузлів обліку з 3 – х замірних трубопроводів;
  • 54 доби - для вузлів обліку з 4 – х замірних трубопроводів;
  • для позаштатних ситуацій – із розрахунку не більше 200 позаштатних.

Вузол обліку виконує свої функції в повному обсязі з вимкненою напругою зовнішнього живлення не менше 7 діб.

Умови експлуатації:

 • температура навколишнього середовища - від -40 до +50 оС;
 • відносна вологість - до 95% для температури +35 оС;
 • атмосферний тиск - від 84,0 до 106,7 кПа;
 • синусоїдальна вібрація частотою від 5 до 25 Гц з амплітудою вібропереміщення - до 0,1 мм;
 • напруженість зовнішнього магнітного поля частотою (50±1) Гц - не більше 400 А/м;
 • напруга живлення змінного струму частотою (50±1) Гц номінального значення 220 В з допустимими відхиленнями в діапазоні від 187 до 244 В.