Система обліку перегрітої пари КЗПС ОВК-ПП

Система обліку перегрітої пари призначена для обліку перегрітої пари методом змінного перепаду тиску, а саме:

 • перетворення абсолютного тиску, перепаду тиску та температури у вихідні кодові сигнали; 
 • обчислення (за перетвореними значеннями абсолютного тиску, перепаду тиску та температури) масової витрати та маси перегрітої пари;
 • формування архівів із щохвилинних, щогодинних, щодобових та щомісячних значень маси пари, а також із середньо хвилинних, середньо годинних та Система обліку перегрітої пари КЗПС ОВК-ППсередньодобових значень температури, тиску та перепаду тиску; 
 • обчислення сумарної маси пари;
 • конфігурація вузлів обліку, встановлення параметрів замірних трубопроводів, параметрів потоків та констант, які необхідні для розрахунку витрати, безпосередньо з обчислювача ОВК-ПП, який входить в склад системи обліку, та дистанційно (каналами зв’язку) з ПЕОМ верхнього рівня;
 • реєстрації (із зазначенням часу початку та кінця) позаштатних ситуацій;
 • реєстрації (із зазначенням часу та внесених змін) оператором; 
 • створення архівів в умовах позаштатних ситуацій; 
 • реєстрації виходу параметрів (тиску, перепаду тиску, температури) за встановлені межі (технологічні мітки) та повернення їх у встановлені межі; 
 • автоматичної зміни часу та заповнення архівних даних при переході на “літній” та “зимовий час”; 
 • захисту від несанкціонованого доступу до архівних даних та параметрів системи обліку; 
 • обміну даними між системою обліку та ПЕОМ верхнього рівня; 
 • відображення результатів перетворення і обчислення значень величин на цифровому табло ОВК-ПП та дисплеї ПЕОМ;
 • формування звітів і протоколів роботи системи обліку та їх друкування як безпосередньо як із ОВК-ПП, так і з ПЕОМ.

Технічна реалізація та програмне забезпечення системи обліку дозволяє здійснювати облік пари на двох замірних трубопроводах. Конфігурація системи обліку здійснюється на програмному рівні.


Комплект поставки:

 • обчислювач ОВК-ПП;
 • перетворювачі перепаду тиску ППС.2-DР;
 • перетворювачі абсолютного тиску ППС.2-РА;
 • перетворювачі температури ППС.2-Т;
 • модем ППС.5.1 (при довжині лінії зв’язку до 1 км.);
 • програмне забезпечення для обміну даними з ПЕОМ;
 • блоки безвентильні керамічні ББК-3 (при включенні в контракт на постачання);
 • блоки безвентильні керамічні ББК-5 (при включенні в контракт на постачання).

Примітки:
Кількість ППС.2-DР, ППС.2-РА та ППС.2-Т визначається числом замірних трубопроводів.


Технічні характеристики:

Відносна похибка розрахунку витрати пари - не більше 0,01 %.
Відносна похибка розрахунку маси пари - не більше 0.02 %.

Тривалість циклу обчислення для одного замірного трубопроводу - не більше 1,5 сек.

Число діб, на протязі яких зберігаються архівні дані:

 • 218 діб – для вузлів обліку з 1 - го замірного трубопроводу;
 • 109 діб – для вузлів обліку з 2 – х замірних трубопроводів;
 • для позаштатних ситуацій – із розрахунку не більше 200 позаштатних.

Система обліку виконує свої функції в повному обсязі з вимкненою напругою зовнішнього живлення не менше 7 діб.


Умови експлуатації:

 • температура навколишнього середовища - від -40 до +50 оС;
 • відносна вологість - до 95% для температури +35 оС;
 • атмосферний тиск - від 84,0 до 106,7 кПа;
 • синусоїдальна вібрація частотою від 5 до 25 Гц з амплітудою вібро-переміщення - до 0,1 мм;
 • напруженість зовнішнього магнітного поля частотою (50±1) Гц - не більше 400 А/м;
 • напруга живлення змінного струму частотою (50±1) Гц номінального значення 220 В з допустимими відхиленнями в діапазоні від 187 до 244 В.