Перетворювач інтелектуальний ППС.2-Т

Призначення: Перетворювач інтелектуальний ППС.2-Т

Перетворювачі призначені для перетворення температури в кодовий сигнал за HART-протоколом обміну даними, а також виконання інших функцій (при окремому замовленні):
        - перетворення фізичної величини в комплекті із перетворювачами ППС.3;
        - перетворення сигналів замикання механічних контактів або електронних ключів;
        - реєстрації виходу значень параметрів за встановлені межі (технологічні мітки) та повернення їх у встановлені межі;
        - виконання обчислень за заданим алгоритмом;
        - формування та зберігання в пам'яті архівних даних;
        - захисту від несанкціонованого доступу;
        - реєстрації позаштатних ситуацій;
        - обмін даними з ППС.1, ППС.6 та ПЕОМ;
        - живлення ППС.3 і ППС.6.

Перетворювачі є вибухозахищеними, мають маркування вибухозахисту ОЕхіаІІСТ4 Х та можуть встановлюватись у вибухонебезпечних зонах. Рівень вибухозахисту, категорія вибухонебезпечної суміші та клас вибухонебезпечної зони визначається рівнем вибухозахисту бар’єрів іскрозахисту БІТП, що застосовуються з ними.

Перетворювач ППС.2-T

Умови експлуатації:

Діапазони перетворення – в межах від -60 до +250 оС.

Границя основної допустимої абсолютної похибки перетворення – 0,25 о С; 0,5  оС.

Границя додаткової допустимої абсолютної похибки перетворення температури від впливу температури навколишнього середовища в діапозоні робочих умов експлуатації – не більше 0,15 оС.

Живлення перетворювачів, які встановлюється у вибухонебезпечній зоні, здійснюється через бар’єри іскробезпечні БІТП від перетворювачів ППС.1 (обчислювачів ОВК) або модемів ППС.5 по лінії обміну даними.