Перетворювач інтелектуальний ППС.2-РH

Призначення: Перетворювач інтелектуальний ППС.2-РH

Перетворювачі призначені для перетворення надлишкового тиску в кодовий сигнал за HART-протоколом обміну даними, а також виконання інших функцій (при окремому замовленні):
      - перетворення фізичної величини в комплекті з одним із перетворювачів ППС.3;
      - перетворення сигналів замикання механічних контактів або електронних ключів;
      - реєстрації виходу значень параметрів за встановлені межі (технологічні мітки) та повернення їх у встановлені межі;
      - виконання обчислень за заданим алгоритмом;
      - формування та зберігання в пам'яті архівних даних;
      - захисту від несанкціонованого доступу;
      - реєстрації позаштатних ситуацій;
      - обмін даними з ППС.1, ППС.6 та ПЕОМ;
      - живлення ППС.3 і ППС.6.

Перетворювачі є вибухозахищеними, мають маркування вибухозахисту ОЕхіаІІСТ4 Х та можуть встановлюватись у вибухонебезпечних зонах. Рівень вибухозахисту, категорія вибухонебезпечної суміші та клас вибухонебезпечної зони визначається рівнем вибухозахисту бар’єрів іскрозахисту БІТП, що застосовуються з ними.

Основні характеристики:

Діапазони перетворення - в межах від 0 до 6000 кПа.

Границя основної допустимої зведеної похибки перетворення – 0,15 %; 0,25 %; 0,5 %.

Границя додаткової допустимої зведеної похибки перетворення тиску від зміни температури перетворювача – не більше 0,05 % на кожні 10 оС.

Максимальне перевантаження по тиску – двократне від діапазону перетворення.

Перетворювачі мають можливість створення двох діапазонів перетворення з автоматичним їх вибором в залежності від значення вимірюваної величини.

Допустиме перевантаження по тиску – двократне від верхньої границі діапазону перетворення.

Живлення перетворювачів, які встановлюється у вибухонебезпечній зоні, здійснюється через бар’єри іскробезпечні БІТП від перетворювачів ППС.1 (обчислювачів ОВК) або модемів ППС.5 по лінії обміну даними.