Відповідність новим ДСТУ (ГОСТ) та ISO

Все обладнання НПВП "ТЕХПРИЛАД" відповідає вимогам ДСТУ (ГОСТ) 8.586.1-5:2009, 8.586.1-2:2009 (ISO 5167-1:2003)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Н А К А З 30.12.2009 N 486

 

Про прийняття міждержавних стандартів як національних, скасування чинності національних стандартів та внесення змін до наказу Держспоживстандарту від 03.10.2007 N 245

Відповідно до законів України "Про стандартизацію"  , "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та на виконання положень, передбачених Угодою про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації  , підписаною 13 березня 1992 року між державами СНД, НАКАЗУЮ:

1. Прийняти міждержавні стандарти як національні методом "передруку" мовою оригіналу з долученням (як додатку) перекладу українською мовою з наданням чинності з 1 квітня 2010 р.:

 ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009  Метрологія. Вимірювання витрати (ISO 5167-1:2003) та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип методу вимірювання та загальні вимоги (ГОСТ 8.586.1-2005 (ISO 5167-1:2003),IDT; ISO 5167-1:2003, NEQ) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования - На заміну ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2007 (ISO 5167-1:2003)

 ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009  Метрологія. Вимірювання витрати (ISO 5167-2:2003) та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 2. Діафрагми. Технічні вимоги (ГОСТ 8.586.2-2005 (ISO 5167-2:2003), IDT; ISO 5167-2:2003, NEQ) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования - На заміну ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2007 (ISO 5167-2:2003)

 ДСТУ ГОСТ 8.586.3:2009  Метрологія. Вимірювання витрати (ISO 5167-3:2003) та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 3. Сопла та сопла Вентурі. Технічні вимоги (ГОСТ 8.586.3-2005 (ISO 5167-3:2003), IDT; ISO 5167-3:2003, NEQ) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования - На заміну ДСТУ ГОСТ 8.586.3:2007(ISO 5167-3:2003)

 ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2009  Метрологія. Вимірювання витрати (ISO 5167-4:2003) та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 4. Труби Вентурі. Технічні вимоги (ГОСТ 8.586.4-2005 (ISO 5167-4:2003), IDT; ISO 5167-4:2003, NEQ) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования - На заміну ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2007 (ISO 5167-4:2003)

 ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009  Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика виконання вимірювань (ГОСТ 8.586.5-2005, IDT) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений - На заміну ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2007.

2. Скасувати чинність таких національних стандартів України з 1 квітня 2010 р.:

 ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2007  Метрологія. Вимірювання витрати (ISO 5167-1:2003) та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип методу вимірювання та загальні вимоги (ГОСТ 8.586.1-2005 (ISO 5167-1:2003), IDT; ISO 5167-1:2003, NEQ)

 ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2007 Метрологія. Вимірювання витрати (ISO 5167-2:2003) та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 2. Діафрагми. Технічні вимоги (ГОСТ 8.586.2-2005 (ISO 5167-2:2003), IDT; ISO 5167-2:2003, NEQ)

 ДСТУ ГОСТ 8.586.3:2007  Метрологія. Вимірювання витрати (ISO 5167-3:2003) та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 3. Сопла та сопла Вентурі. Технічні вимоги (ГОСТ 8.586.3-2005 (ISO 5167-3:2003), IDT; ISO 5167-3:2003, NEQ)

 ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2007  Метрологія. Вимірювання витрати (ISO 5167-4:2003) та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 4. Труби Вентурі. Технічні вимоги (ГОСТ 8.586.4-2005 (ISO 5167-4:2003), IDT; ISO 5167-4:2003, NEQ)

 ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2007  Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика виконання вимірювань (ГОСТ 8.586.5-2005, IDT).

3. Запровадити з 1 квітня 2010 р. до 1 січня 2014 р. перехідний період одночасної дії національних стандартів ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009 (ISO 5167-1:2003), ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009 (ISO 5167-2:2003), ДСТУ ГОСТ 8.586.3:2009 (ISO 5167-3:2003), ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2009 (ISO 5167-4:2003), ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009 та міждержавних нормативних документів ГОСТ 8.563.1-97, ГОСТ 8.563.2-97, ГОСТ 8.563.3-97, РД 50-213-80.

4. Засоби вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв, на які поширюється державний метрологічний контроль та нагляд і які перебувають на стадії реконструкції або введення яких заплановано після 1 квітня 2010 року, мають відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009 (ISO 5167-1:2003), ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009 (ISO 5167-2:2003), ДСТУ ГОСТ 8.586.3:2009 (ISO 5167-3:2003), ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2009 (ISO 5167-4:2003), ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009.

5. Внести такі зміни в наказ Держспоживстандарту від 3 жовтня 2007 р. N 245  "Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, скасування нормативних документів та запровадження перехідного періоду дії нормативних документів":

у пункті 2 цифри "2013" замінити цифрами "2014",

у пункті 3 слова та цифри "до 1 січня 2013 р." замінити словами та цифрами "до 1 квітня 2010 р.".

6. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України.

7. ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Корчевна Л.О.) забезпечити опублікування наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С.Т.