Вузли обліку природного газу

Вузли обліку призначені для обліку (в тому числі комерційного) природного газу.

В склад входить:

 • вимірювальні перетворювачі перепаду тиску, абсолютного тиску та температури;
 • для вузлів обліку з пристроями звуження потоку:
  • вимірювальні перетворювачі абсолютного тиску, температури та імпульсів лічильника газу;
 • для СО з лічильниками газу:
  • обчислювачі об'ємної витрати та об'єму газу в стандартних умовах;
 • блоки іскрозахисту;
 • модем для обміну даними з ПЕОМ по окремо виділеній лінії зв’язку та для виходу на телефонні та GSM модеми;
 • програмне забезпечення на ПЕОМ.

  Детальніше: Вузли обліку природного газу

Система обліку перегрітої пари КЗПС ОВК-ПП

Система обліку перегрітої пари призначена для обліку перегрітої пари методом змінного перепаду тиску, а саме:

 • перетворення абсолютного тиску, перепаду тиску та температури у вихідні кодові сигнали; 
 • обчислення (за перетвореними значеннями абсолютного тиску, перепаду тиску та температури) масової витрати та маси перегрітої пари;
 • формування архівів із щохвилинних, щогодинних, щодобових та щомісячних значень маси пари, а також із середньо хвилинних, середньо годинних та середньодобових значень температури, тиску та перепаду тиску; 
 • обчислення сумарної маси пари;
 • конфігурація вузлів обліку, встановлення параметрів замірних трубопроводів, параметрів потоків та констант, які необхідні для розрахунку витрати, безпосередньо з обчислювача ОВК-ПП, який входить в склад системи обліку, та дистанційно (каналами зв’язку) з ПЕОМ верхнього рівня;
 • реєстрації (із зазначенням часу початку та кінця) позаштатних ситуацій;
 • реєстрації (із зазначенням часу та внесених змін) оператором; 
 • створення архівів в умовах позаштатних ситуацій; 
 • реєстрації виходу параметрів (тиску, перепаду тиску, температури) за встановлені межі (технологічні мітки) та повернення їх у встановлені межі; 
 • автоматичної зміни часу та заповнення архівних даних при переході на “літній” та “зимовий час”; 
 • захисту від несанкціонованого доступу до архівних даних та параметрів системи обліку; 
 • обміну даними між системою обліку та ПЕОМ верхнього рівня; 
 • відображення результатів перетворення і обчислення значень величин на цифровому табло ОВК-ПП та дисплеї ПЕОМ;
 • формування звітів і протоколів роботи системи обліку та їх друкування як безпосередньо як із ОВК-ПП, так і з ПЕОМ.

  Детальніше: Система обліку перегрітої пари КЗПС ОВК-ПП

Система корекції об'єму природного газу лічильників газу ОВК-ЛГ.2

Система корекції призначена для корекції об’єму природного газу лічильників газу, а саме:

 • перетворення сигналів замикання „сухих контактів” лічильників газу, абсолютного тиску та температури газу в кодові сигнали;
 • обчислення приведених до нормальних умов значень об’єму та об’ємної витрати природного газу;
 • формування архівів із щохвилинних, щогодинних, щодобових та щомісячних скоректованих та нескоректованих значень об’єму газу, а також із середньохвилинних, середньогодинних та середньодобових значень температури та тиску газу;
 • обчислення сумарного об’єму газу;
 • реєстрації (із зазначенням часу початку та кінця) позаштатних ситуацій;
 • реєстрації (із зазначенням часу) втручань оператора;
 • створення архівів в умовах позаштатних ситуацій;
 • реєстрації виходу параметрів (частоти замикань „сухих контактів”, тиску та температури) за встановлені межі (технологічні мітки) та повернення їх у встановлені межі;
 • автоматичної зміни часу та заповнення архівних даних при переході на “літній” та “зимовий” час;
 • захисту від несанкціонованого доступу до архівних даних та параметрів системи корекції;

  Детальніше: Система корекції об'єму природного газу лічильників газу ОВК-ЛГ.2

Система обліку природного газу КЗПС ОВК-ПГ.3

Вузол обліку природного газу призначена для обліку природного газу методом змінного перепаду тиску, а саме:

 • перетворення абсолютного тиску, перепаду тиску та температури у вихідні кодові сигнали; 
 • обчислення (за перетвореними значеннями абсолютного тиску, перепаду тиску та температури) об’ємної витрати та об’єму природного газу у відповідності з "Правилами вимірювання витрати газів та рідин стандартними пристроями звуження потоку” РД50-213-80; 
 • формування архівів із щохвилинних, щогодинних, щодобових та щомісячних значень об’єму газу, а також із середньохвилинних, середньогодинних та середньодобових значень температури, тиску та перепаду тиску; 
 • конфігурування вузлів обліку, встановлення параметрів замірних трубопроводів, параметрів потоків та констант, які необхідні для розрахунку витрати, з ПЕОМ;
 • реєстрації (із зазначенням часу початку та кінця) позаштатних ситуацій;
 • реєстрації (із зазначенням часу та внесених змін) оператором; 
 • створення архівів в умовах позаштатних ситуацій;
 • реєстрації виходу параметрів (тиску, перепаду тиску, температури) за встановлені межі (технологічні мітки) та повернення їх у встановлені межі; 
 • автоматичної зміни часу та заповнення архівних даних при переході на “літній” та “зимовий час”; 
 • захисту від несанкціонованого доступу до архівних даних та параметрів вузла обліку; 
 • обміну даними між вузлом обліку та ПЕОМ верхнього рівня; 

  Детальніше: Система обліку природного газу КЗПС ОВК-ПГ.3

Система корекції об'єму природного газу лічильників газу ОВК-ЛГ.1

Система корекції призначена для корекції об’єму природного газу лічильників газу, а саме:

 • перетворення сигналів замикання „сухих контактів ” лічильників газу, абсолютного тиску та температури газу в кодові сигнали;
 • обчислення приведених до нормальних умов значень об’єму та об’ємної витрати природного газу;
 • формування архівів із щохвилинних, щогодинних, щодобових та щомісячних скоректованих та некоректованих значень об’єму газу, а також із середньо хвилинних, середнього динних та середньодобових значень температури та тиску газу;
 • обчислення сумарного об’єму газу;
 • реєстрації (із зазначенням часу початку та кінця) позаштатних ситуацій;
 • реєстрації (із зазначенням часу) втручань оператора;
 • створення архівів в умовах позаштатних ситуацій;
 • реєстрації виходу параметрів (частоти замикань „сухих контактів ”, тиску та температури) за встановлені межі (технологічні мітки) та повернення їх у встановлені межі;
 • автоматичної зміни часу та заповнення архівних даних при переході на “літній ” та “зимовий ” час;
 • трирівневого захисту від несанкціонованого доступу до архівних даних та параметрів системи корекції;
 • обміну даними між системами корекції та ПЕОМ верхнього рівня;
 • відображення результатів перетворення і обчислення на дисплеї системи корекції та ПЕОМ;
 • формування та друкування звітів і протоколів роботи системи корекції безпосередньо з ОВК-ЛГ та з ПЕОМ.

  Детальніше: Система корекції об'єму природного газу лічильників газу ОВК-ЛГ.1

Система обліку природного газу КЗПС ОВК-ПГ.2

Вузол обліку природного газу призначений для обліку природного газу методом змінного перепаду тиску, а саме:

 • перетворення абсолютного тиску, перепаду тиску та температури у вихідні кодові сигнали; 
 • обчислення (за перетвореними значеннями абсолютного тиску, перепаду тиску та температури) об’ємної витрати та об’єму природного газу у відповідності з "Правилами вимірювання витрати газів та рідин стандартними пристроями звуження потоку” РД50-213-80; 
 • формування архівів із щохвилинних, щогодинних, щодобових та щомісячних значень об’єму газу, а також із середньохвилинних, середньогодинних та середньодобових значень температури, тиску та перепаду тиску; 
 • конфігурування вузла обліку, встановлення параметрів замірних трубопроводів, параметрів потоків та констант, які необхідні для розрахунку витрати, безпосередньо з обчислювача ОВК-ПГ.2 або дистанційно з ПЕОМ верхнього рівня;
 • реєстрації (із зазначенням часу початку та кінця) позаштатних ситуацій;
 • реєстрації (із зазначенням часу та внесених змін) оператором; 
 • створення архівів в умовах позаштатних ситуацій; 
 • реєстрації виходу параметрів (тиску, перепаду тиску, температури) за встановлені межі (технологічні мітки) та повернення їх у встановлені межі; 
 • автоматичної зміни часу та заповнення архівних даних при переході на “літній” та “зимовий час”; 
 • захисту від несанкціонованого доступу до архівних даних та параметрів вузла обліку; 
 • обміну даними між вузлом обліку та ПЕОМ верхнього рівня; 

  Детальніше: Система обліку природного газу КЗПС ОВК-ПГ.2

Системи корекції об’єму природного газу лічильників газу

В склад системи корекції входить:

 • вимірювальні перетворювачі абсолютного тиску, температури та імпульсів лічильника газу;
 • обчислювачі об'ємної витрати та об'єму газу в стандартних умовах;
 • блоки іскрозахисту;
 • модем для обміну даними з ПЕОМ по окремо виділеній лінії зв’язку та для виходу на телефонні та GSM модеми;
 • програмне забезпечення на ПЕОМ.

  Детальніше: Системи корекції об’єму природного газу лічильників газу

Система обліку природного газу КЗПС ОВК-ПГ.1

Вузол обліку природного газу призначена для обліку природного газу методом змінного перепаду тиску, а саме:

 • перетворення абсолютного тиску, перепаду тиску та температури у вихідні кодові сигнали; 

 • обчислення (за перетвореними значеннями абсолютного тиску, перепаду тиску та температури) об’ємної витрати та об’єму природного газу у відповідності з "Правилами вимірювання витрати газів та рідин стандартними пристроями звуження потоку” РД50-213-80; 
 • формування архівів із щохвилинних, щогодинних, щодобових та щомісячних значень об’єму газу, а також із середньохвилинних, середньогодинних та середньодобових значень температури, тиску та перепаду тиску; 
 • конфігурування вузлів обліку, встановлення параметрів замірних трубопроводів, параметрів потоків та констант, які необхідні для розрахунку витрати, безпосередньо з обчислювача ОВК-ПГ.1 або дистанційно з ПЕОМ верхнього рівня;
 • реєстрації (із зазначенням часу початку та кінця) позаштатних ситуацій;
 • реєстрації (із зазначенням часу та внесених змін) оператором;  
 • створення архівів в умовах позаштатних ситуацій; 
 • реєстрації виходу параметрів (тиску, перепаду тиску, температури) за встановлені межі (технологічні мітки) та повернення їх у встановлені межі; 
 • автоматичної зміни часу та заповнення архівних даних при переході на “літній” та “зимовий час”; 
 • захисту від несанкціонованого доступу до архівних даних та параметрів вузла обліку; 
 • обміну даними між вузла обліку та ПЕОМ верхнього рівня; 
 • відображення результатів перетворення і обчислення на цифровому табло ОВК-ПГ.1 та дисплеї ПЕОМ;

  Детальніше: Система обліку природного газу КЗПС ОВК-ПГ.1

Вузли обліку природного газу методом змінного перепаду тиску

Вузли обліку призначені для обліку (в тому числі комерційного) природного газу методом змінного перепаду тиску.

В склад вузла обліку входять:
- вимірювальні перетворювачі перепаду тиску, абсолютного тиску та температури;
- обчислювачі об'ємної витрати та об'єму газу в стандартних умовах;
- блоки іскрозахисту;
- модем для обміну даними з ПЕОМ по окремо виділеній лінії зв’язку та для виходу на телефонні та GSM модеми;
- програмне забезпечення на ПЕОМ для обміну даними з вузлом обліку.

Детальніше: Вузли обліку природного газу методом змінного перепаду тиску