Перетворювач аналоговий ППС.3-Т

 

Призначення:

    Перетворювачі призначені для перетворення температури в аналоговий електричний вихідний сигнал.

Перетворювачі є вибухозахищеними, мають маркування вибухозахисту ОЕхіаІІСТ4 Х та можуть встановлюватись у вибухонебезпечних зонах. Рівень вибухозахисту, категорія вибухонебезпечної суміші та клас вибухонебезпечної зони визначається рівнем вибухозахисту бар’єрів іскрозахисту БІТП, що застосовуються з ними.

Основні характеристики:

Діапазони перетворення – в межах від -60 до +250  оС.

Діапазон зміни вихідного сигналу:

 • від 0 до 5 мА;
 • від 4 до 20 мА;
 • від 0 до 5 В;
 • (вказується при замовленні).

Границя основної допустимої абсолютної похибки перетворення – 0,5 о С; 1,0  оС.

Границя додаткової допустимої абсолютної похибки перетворення температури від впливу температури навколишнього середовища в діапазоні робочих умов експлуатації – не більше 0,15 оС.

Живлення та зняття інформації з перетворювачів, які встановлюються у вибухонебезпечній зоні, здійснюється:

 •   перетворювачами ППС.2;
 •   перетворювачами ППС.1;

  Границя основної допустимої зведеної похибки перетворення температури перетворювачами ППС.3-Т, які поставляються в комплекті з ППС.1 та ППС.2 - 0,25 або 0,5  оС.

 

Перетворювач інтелектуальний ППС.2-Т

Призначення:

Перетворювачі призначені для перетворення температури в кодовий сигнал за HART-протоколом обміну даними, а також виконання інших функцій (при окремому замовленні):
        - перетворення фізичної величини в комплекті із перетворювачами ППС.3;
        - перетворення сигналів замикання механічних контактів або електронних ключів;
        - реєстрації виходу значень параметрів за встановлені межі (технологічні мітки) та повернення їх у встановлені межі;
        - виконання обчислень за заданим алгоритмом;
        - формування та зберігання в пам'яті архівних даних;
        - захисту від несанкціонованого доступу;
        - реєстрації позаштатних ситуацій;
        - обмін даними з ППС.1, ППС.6 та ПЕОМ;
        - живлення ППС.3 і ППС.6.

Перетворювачі є вибухозахищеними, мають маркування вибухозахисту ОЕхіаІІСТ4 Х та можуть встановлюватись у вибухонебезпечних зонах. Рівень вибухозахисту, категорія вибухонебезпечної суміші та клас вибухонебезпечної зони визначається рівнем вибухозахисту бар’єрів іскрозахисту БІТП, що застосовуються з ними.

Перетворювач ППС.2-T

Умови експлуатації:

Діапазони перетворення – в межах від -60 до +250 оС.

Границя основної допустимої абсолютної похибки перетворення – 0,25 о С; 0,5  оС.

Границя додаткової допустимої абсолютної похибки перетворення температури від впливу температури навколишнього середовища в діапозоні робочих умов експлуатації – не більше 0,15 оС.

Живлення перетворювачів, які встановлюється у вибухонебезпечній зоні, здійснюється через бар’єри іскробезпечні БІТП від перетворювачів ППС.1 (обчислювачів ОВК) або модемів ППС.5 по лінії обміну даними.

 

 

Перетворювачі температури

Призначення:

Перетворювачі призначені для перетворення температури в кодовий (ППС.2-Т) та аналоговий (ППС.3-Т) вихідний сигнал.

Вид кліматичного виконання - УХЛ 1.1 за ГОСТ 15150, але для роботи в діапазоні робочих температур від -40 до +50  оС.

Ступінь захисту від вологи і пилу - ІР54 згідно ГОСТ 14254.

Маркування вибухозахисту - ОЕхіаІІСТ4 Х згідно ГОСТ 12.2.020-76.

Фізичні властивості:

 • температура навколишнього середовища - від -40 до +50  оС;
 • відносна вологість - до 98 % при температурі +35  оС;
 • синусоїдальна вібрація частотою не більше 25 Гц і амплітудою до 0,1 мм;
 • напруженість магнітного поля частотою (50±1) Гц - не більше 400 А/м;
 • маса - не більше 0,5 кг.

Показники надійності:
      - наробіток до відмови - не менше 25000 год;
      - термін служби - не менше 8 років.