Перетворювач аналоговий ППС.3-РH

Призначення:

Перетворювачі призначені для перетворення надлишкового тиску в аналоговий електричний вихідний сигнал.

Перетворювачі є вибухозахищеними, мають маркування вибухозахисту ОЕхіаІІСТ4 Х та можуть встановлюватись у вибухонебезпечних зонах. Рівень вибухозахисту, категорія вибухонебезпечної суміші та клас вибухонебезпечної зони визначається рівнем вибухозахисту бар’єрів іскрозахисту БІТП, що застосовуються з ними.

 

Основні характеристики:

Діапазони перетворення - в межах від 0 до 6000 кПа.

Діапазон зміни вихідного сигналу:

 • від 0 до 5 мА;
 • від 4 до 20 мА;
 • від 0 до 5 В;
 • (вказується при замовленні).

Границя основної допустимої зведеної похибки перетворення – 0,25 %; 0,5 %.

Границя додаткової допустимої зведеної похибки перетворення тиску від зміни температури перетворювача – не більше 0,05 % на кожні 10  оС.

Допустиме перевантаження по тиску – двократне від верхньої границі діапазону перетворення.

Живлення та зняття інформації з перетворювачів, які встановлюються у вибухонебезпечній зоні, здійснюється:

 • перетворювачами ППС.2;
 • перетворювачами ППС.1;
 • через бар’єри іскробезпечні БІТП, які є вибухозахищеними та призначені для встановлення поза межами вибухонебезпечних зон.

Границя основної допустимої зведеної похибки перетворення тиску перетворювачами ППС.3-РН, які поставляються в комплекті з ППС.1 та ППС.2 - 0,15 %, 0,25 % або 0,5 %.

Перетворювач інтелектуальний ППС.2-РH

Призначення:

Перетворювачі призначені для перетворення надлишкового тиску в кодовий сигнал за HART-протоколом обміну даними, а також виконання інших функцій (при окремому замовленні):
      - перетворення фізичної величини в комплекті з одним із перетворювачів ППС.3;
      - перетворення сигналів замикання механічних контактів або електронних ключів;
      - реєстрації виходу значень параметрів за встановлені межі (технологічні мітки) та повернення їх у встановлені межі;
      - виконання обчислень за заданим алгоритмом;
      - формування та зберігання в пам'яті архівних даних;
      - захисту від несанкціонованого доступу;
      - реєстрації позаштатних ситуацій;
      - обмін даними з ППС.1, ППС.6 та ПЕОМ;
      - живлення ППС.3 і ППС.6.

Перетворювачі є вибухозахищеними, мають маркування вибухозахисту ОЕхіаІІСТ4 Х та можуть встановлюватись у вибухонебезпечних зонах. Рівень вибухозахисту, категорія вибухонебезпечної суміші та клас вибухонебезпечної зони визначається рівнем вибухозахисту бар’єрів іскрозахисту БІТП, що застосовуються з ними.

Основні характеристики:

Діапазони перетворення - в межах від 0 до 6000 кПа.

Границя основної допустимої зведеної похибки перетворення – 0,15 %; 0,25 %; 0,5 %.

Границя додаткової допустимої зведеної похибки перетворення тиску від зміни температури перетворювача – не більше 0,05 % на кожні 10 оС.

Максимальне перевантаження по тиску – двократне від діапазону перетворення.

Перетворювачі мають можливість створення двох діапазонів перетворення з автоматичним їх вибором в залежності від значення вимірюваної величини.

Допустиме перевантаження по тиску – двократне від верхньої границі діапазону перетворення.

Живлення перетворювачів, які встановлюється у вибухонебезпечній зоні, здійснюється через бар’єри іскробезпечні БІТП від перетворювачів ППС.1 (обчислювачів ОВК) або модемів ППС.5 по лінії обміну даними.

 

Перетворювачі надлишкового тиску

Призначення:

Перетворювачі призначені для перетворення надлишкового тиску в аналогові (ППС.3-РН) та кодові (ППС.2-РН) вихідні сигнали. Вид кліматичного виконання УХЛ 1.1 за ГОСТ 15150, але для роботи в діапазоні робочих температур від -40 до +50  оС. Ступінь захисту від вологи і пилу - ІР54 згідно ГОСТ 14254. Маркування вибухозахисту - ОЕхіаІІСТ4 Х згідно ГОСТ 12.2.020.

Умови експлуатації:

 • температура навколишнього середовища від -40 до +50  оС;
 • відносна вологість - до 95 % при температурі 35  оС;
 • синусоїдальна вібрація частотою не більше 25 Гц і амплітудою до 0,1 мм;
 • напруженість магнітного поля частотою (50±1) Гц - не більше 400 А/м.

 


Фізичні властивості:

Габаритні розміри - не більше 65х75х120 мм.

Маса - не більше 0,5 кг.

Наробіток до відмови - не менше 25000 год.
Термін служби - не менше 8 років.