Вузли обліку природного газу

 • Друк

Вузли обліку призначені для обліку (в тому числі комерційного) природного газу.

В склад входить:

 • вимірювальні перетворювачі перепаду тиску, абсолютного тиску та температури;
 • для вузлів обліку з пристроями звуження потоку:
  • вимірювальні перетворювачі абсолютного тиску, температури та імпульсів лічильника газу;
 • для СО з лічильниками газу:
  • обчислювачі об'ємної витрати та об'єму газу в стандартних умовах;
 • блоки іскрозахисту;
 • модем для обміну даними з ПЕОМ по окремо виділеній лінії зв’язку та для виходу на телефонні та GSM модеми;
 • програмне забезпечення на ПЕОМ.

Основні технічні характеристики:

Границя допустимої відносної похибки розрахунку витрати в системах обліку змінного перепаду тиску у всьому діапазоні дії правил РД-50-213-80 - не більше 0,01 %.
Границя допустимої відносної похибки розрахунку об'єму газу в стандартних умовах – не більше 0,02 %.
Границя основної допустимої зведеної похибки перетворення абсолютного тиску та перепаду тиску – 0,15 %.
Границя основної допустимої абсолютної похибка перетворення температури - 0,25 оС.