Призначення:

Вимірювальні перетворювачі (далі за текстом – ВП) призначені для контролю параметрів технологічних процесів у складі вимірювальних систем та систем управління технологічними процесами.

 

Назва

Позначення

Перетворення

Вид вихідного сигналу*

Наявність функцій обчислення

Перетворювачі мікропроцесорні ППС.2

ППС.2-DР

перепаду тиску

К

+

ППС.2-РА

абсолютного тиску

ППС.2-РН

надлишкового тиску

ППС.2-Т

температури

ППС.2-ТН

надлишкових тисків та розріджень

ППС.2-В

віддалі

Перетворювачі ППС.3

ППС.3-DР

перепаду тиску

А

-

ППС.3-РА

абсолютного тиску

ППС.3-РН

надлишкового тиску

ППС.3-Т

температури

ППС.3-ТН

надлишкових тисків та розріджень

ППС.3-В

віддалі

* Умовні позначення електричних вихідних сигналів:
     А – аналогові;
     К – кодові (Hart протокол обміну даними).
** Виконання інших функцій (вказується при замовленні):
    - перетворення фізичної величини в комплекті з одним із перетворювачів ППС.3;
    - перетворення сигналів замикання механічних контактів або електронних ключів;
    - виконання обчислень за заданим алгоритмом;
    - реєстрації виходу значень параметрів за встановлені межі (технологічні мітки) та повернення їх у встановлені межі;
    - формування та зберігання в пам'яті архівних даних;
    - захист від несанкціонованого доступу;
    - реєстрація позаштатних ситуацій.

ВП є вибухозахищеними, мають маркування вибухозахисту ОЕхіаІІСТ4 Х та можуть встановлюватись у вибухонебезпечних зонах. Рівень вибухозахисту, категорія вибухонебезпечної суміші та клас вибухонебезпечної зони визначається рівнем вибухозахисту бар’єрів іскрозахисту БІТП, що застосовуються з ними.

ВП відповідають технічним умовам ТУ У 33.2-23272132-009-2002 „Комплекси технічних та програмних засобів перетворення сигналів КЗПС” та занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених для застосування в Україні.

Вид кліматичного виконання - УХЛ 1.1 в діапазоні температур від -40 до +50  оС.

Умови експлуатації:
       - температура навколишнього середовища від  -40 до +50 оС;
       - відносна вологість - до 95 % для температури +35 оС;
       - атмосферний тиск - від 84,0 до 106,7 кПа;
       - синусоїдальна вібрація частотою від 5 до 25 Гц з амплітудою вібропереміщення до 0,1 мм;
       - зовнішні магнітні поля частотою (50±1) Гц напруженістю не більше 400 А/м.