Вузол обліку природного газу призначена для обліку природного газу методом змінного перепаду тиску, а саме: Система обліку природного газу КЗПС ОВК-ПГ.3

 • перетворення абсолютного тиску, перепаду тиску та температури у вихідні кодові сигнали; 
 • обчислення (за перетвореними значеннями абсолютного тиску, перепаду тиску та температури) об’ємної витрати та об’єму природного газу у відповідності з "Правилами вимірювання витрати газів та рідин стандартними пристроями звуження потоку” РД50-213-80; 
 • формування архівів із щохвилинних, щогодинних, щодобових та щомісячних значень об’єму газу, а також із середньохвилинних, середньогодинних та середньодобових значень температури, тиску та перепаду тиску; 
 • конфігурування вузлів обліку, встановлення параметрів замірних трубопроводів, параметрів потоків та констант, які необхідні для розрахунку витрати, з ПЕОМ;
 • реєстрації (із зазначенням часу початку та кінця) позаштатних ситуацій;
 • реєстрації (із зазначенням часу та внесених змін) оператором; 
 • створення архівів в умовах позаштатних ситуацій;
 • реєстрації виходу параметрів (тиску, перепаду тиску, температури) за встановлені межі (технологічні мітки) та повернення їх у встановлені межі; 
 • автоматичної зміни часу та заповнення архівних даних при переході на “літній” та “зимовий час”; 
 • захисту від несанкціонованого доступу до архівних даних та параметрів вузла обліку; 
 • обміну даними між вузлом обліку та ПЕОМ верхнього рівня; 
 • відображення результатів перетворення і обчислення на ПЕОМ;
 • формування звітів і протоколів роботи вузла обліку та їх друкування з ПЕОМ.

Технічна реалізація та програмне забезпечення вузол обліку дозволяє здійснювати облік газу на двох замірних трубопроводах через один модем ППС.5.1.

Комплект поставки:

 • Перетворювач мікропроцесорний перепаду тиску, абсолютного тиску та температури (в комплекті з ППС.3-Т) в кодові сигнали ППС.2-DР-ОВ;
 • Перетворювач температури ППС.3-Т;
 • Бар’єр іскробезпечний БІТП;
 • Модем ППС.5.1 (при довжині лінії зв’язку до 1 км );
 • Програмне забезпечення для обміну даними з ПЕОМ;
 • Блок безвентильний керамічний ББК-5 (при включенні в контракт на постачання);

Примітки:
Кількість ППС.2-DР-ОВ та ППС.3-Т визначається числом замірних трубопроводів;
Кількість бар’єрів іскрозахисту БІТП визначається числом перетворювачів ППС.2-DР-ОВ.

Основні технічні характеристики вузла обліку:

Відносна похибка розрахунку витрати природного газу у всьому діапазоні дії правил РД-50-213-80 - не більше 0,01%.

Відносна похибка розрахунку об’єму природного газу - не більше 0,02%.

Граничне значення відносної похибки вимірювання об’ємної витрати газу в стандартних умовах - не більше 3 %, в діапазоні змін:

 • об’ємної витрати - 10:1;
 • абсолютного тиску - 4:1;
 • температури навколишнього середовища та газу від -30 до +50 oС. 

Тривалість циклу обчислення - не більше 1,0 с.

Число діб, на протязі яких зберігаються архівні дані:

 • для погодинних архівів - 85;
 • для добових - 256;
 • для позаштатних - із розрахунку не більше 200 записів;
 • для втручання оператора - із розрахунку не більше 576 записів.

 

Вузол обліку виконує свої функції в повному обсязі з вимкненою напругою зовнішнього живлення не менше 7 діб.

Умови експлуатації:

 • температура навколишнього середовища - від -40 до +50 оС;
 • відносна вологість - до 95% для температури +35 оС;
 • атмосферний тиск - від 84,0 до 106,7 кПа;
 • синусоїдальна вібрація частотою від 5 до 25 Гц з амплітудою вібропереміщення - до 0,1 мм;
 • напруженість зовнішнього магнітного поля частотою (50±1) Гц - не більше 400 А/м;
 • напруга живлення змінного струму частотою (50±1) Гц номінального значення 220 В з допустимими відхиленнями в діапазоні від 187 до 244 В.